From Foulum to the Silicon Valley of Food

Aarhus University Department of Food Science, AU-FOOD, is now part of Agro Food Park. 

Facade 1

This article is in Danish, but you can read an English summary here: 

Back in 2015 it was decided to create the perfect place for food scientists in Agro Food Park! At that time AU FOOD was divided into smaller divisions far from the university in Aarhus and students here and the Danish food cluster in general, which made it difficult for the department. By building a brand-new department for Food Science in Agro Food Park filled with world-class equipment, the future of food science in AU FOOD looked bright. In November 2019 the new department was finished, and the staff could move in. Here they are a part of and contributes to the world’s leading eco system for food development. 

 

Det, der i lang tid har været en travl byggeplads, er langsomt ved at transformere sig til det nye Mekka for fødevareforskning. Universitets ansatte vrimler rundt blandt håndværkere, alle fokuseret på ét og samme mål: At få AU-FOODs bygning færdig og klar til fremtidens forskning.

Men lad os lige spole et par år tilbage; for hvorfor valgte Aarhus Universitet at rykke deres Institut for Fødevarer fra Aarslev og Foulum til Agro Food Park?

”I vores afdeling i Aarslev og Foulum havde vi rigtigt gode faciliteter til at lave fødevareforskning, men vi var på samme tid rigtigt langt væk fra de universitetsstuderende og den danske klynge af fødevarevirksomheder. Det var svært for os at gøre os synlige for omverdenen,” forklarer Institutleder Michelle Williams.

På den baggrund blev det i 2011 besluttet at flytte AU-FOOD til Aarhus.

En del af et økosystem for fødevareudvikling

Vi skal dog først frem til 2015, før Aarhus Universitets ”Faculty of Science &Technology” anbefalede Aarhus Universitets bestyrelse at udpege Agro Food Park som ny ramme for AU-FOOD.

”Vi ville virkelig gerne være en del af og bidrage med vores forsknings- og innovationskompetencer til det verdensførende økosystem af fødevareudvikling, Agro Food Park er. Her er vi både tæt på de studerende inde i byen, Aarhus Universitetshospital, som vi samarbejder med i forbindelse med forskning i fødevarer og sundhed, og alle virksomhederne, der holder til i Agro Food Park,” siger Michelle Williams.

AU-FOODs nye bygning er opført i et råt look med galvaniseret stål. Foto: Agro Food Park.

Hun fortæller også, at det på samme tid bliver meget nemmere for AU-FOOD at være en synlig spiller i branchen med deres nye placering:

”Når man forsker i fødevarer, er det supervigtigt med gode forbindelser til erhvervslivet for at sikre, at forskningen er forankret i de muligheder og udfordringer, der relaterer sig til fødevaresektoren. Vi bliver også nød til at fokusere på globale udfordringer og på, hvordan vi i fødevaresektoren kan samarbejde om et positivt bidrag til denne megaudfordring.

Det er meget vigtigt at have et åbent og tillidsfuldt forhold til vores industrielle samarbejdspartnere, og vi ser frem til at etablere mange nye samarbejder baseret på vores nye lokation i Agro Food Park,” fortæller Michelle Williams.

Bidrager til udvikling af fremtidens fødevarer

Tilbage i 2017 gik brancheforeningen Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer og flere andre større fødevarevirksomheder sammen om at udarbejde en liste med syv forudsætninger for fremtidens produktion af fødevarer.

Listen hedder ”World Class Food Innovation towards 2030” (verdensklasse fødevareinnovation mod 2030). Forudsætningerne lyder eksempelvis på: ”Bæredygtig produktion via cirkulær økonomi”, ”En branche, der er forbundet og konkurrencedygtig ved at bruge big data” og ”Fødevaredesign”.

”Derfor er det så vigtigt for os med en tæt forbindelse til virksomhederne: De bliver nød til at være med inde over udviklingen af den mad, vi skal spise i fremtiden. Sammen kan vi levere bæredygtig, kvalitetssikret og sund mad, der møder de foranderlige forbrugertrends,” konstaterer Michelle Williams.

For at vise omverdenen, at Aarhus Universitet har kompetencer til at forske i alle syv områder på listen, har universitetet udarbejdet dette dokument. Her står det klart, at AU-FOOD besidder de nøglekompetencer og -faciliteter, der i høj grad kan bidrage til løsningen af de industrielle udfordringer, den danske fødevaresektor har defineret.