A new food cluster organisation is established 

Four cluster organisations become one with Food & Bio Cluster Denmark.

Food And Bio Cluster Denmark

This article is in Danish, but you can read this summary in English: 

In the summer of 2020, a new organisation was formed: Food & Bio Cluster Denmark. The new organisation is a merger of the four former organisations: Agro Business Park, Danish Food Cluster, North Jutland Food Business and Vifu. Food & Bio Cluster Denmark is formed to enforce the Danish food cluster and has its head office in Agro Food Park. Lars Visbech Sørensen is CEO. 

 

I Danmark er der mange klyngeorganisationer, som dygtigt bidrager til særligt de små og mellemstore virksomheders innovations- og inkubationsprocesser. Det store antal klyngeorganisationer er et resultat af, at vi i en årrække havde 5 regioner, som hver især forvaltede de såkaldte erhvervsfremmemidler.

Men fra 2019 blev dette ændret. Opgaven med erhvervsfremme overgik fra regionerne til den nye Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Demed bliver erhvervsfremmemidlerne fremover koordineret bedre, og det betyder, at der højst bliver offentlig finansiering til én klyngeorganisationer for hver af de Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner - hvoraf fødevarer og bioressourcer selv sagt er den ene.

”Den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet var en kærkommen lejlighed til at igangsætte en konsolidering af klyngeorganisationer på fødevare- og bioressourceområdet,” siger Erhvervspolitisk områdedirektør i Landbrug & Fødevarer Anders M. Klöcker og fortsætter:

”Danmark er et alt for lille land til at betragte sig som et regionalt opdelt på det her område. Større og mere slagkraftige initiativer er bedre, fordi vi samler kræfterne og ressourcerne og dermed står endnu stærkere, også i det internationale samarbejde. Derfor etablerer vi nu Food & Bio Cluster Denmark.”

Sammensmeltning af fire organisationer
Food & Bio Cluster Denmark bliver skabt af Agro Business Park, Danish Food Cluster, Nordjysk Fødevareerhverv og Videnscenter for Fødevareudvikling, der hver har deres kernekompetencer. Den nye klyngeorganisations hovedkontor bliver i Agro Food Park.

På den måde står den nye organisation stærkt både når det gælder inkubationsmiljøer, innovation og samarbejder:

”Virksomheder, der før blev forvirrede over de mange klyngeorganisationer, som gerne ville samarbejde med dem, får nu et landskab, der er lettere at overskue. Med Food & Bio Cluster Denmark kan vi både gøre ydelserne bedre og nå bredere ud, fordi det hele er samlet ét sted,” siger Ander M. Klöcker.

Vidensdeling, netværk og sparring
Det er nemlig langt fra ligegyldigt med stærke klyngeorganisationer, fortæller Anders M. Klöcker:

”Store virksomheder har ofte selv ressourcer og kompetencer til at opsøge nye muligheder, udvikle nye produkter eller processer og har kontakt til de vigtige nøglepersoner. Det samme gælder ikke nødvendigvis for mindre virksomheder.

Små- og mellemstore virksomheder er ofte dybt afhængige af at få inspiration fra andre parter, hjælp til at afdække nye muligheder eller spotte forbrugertrends. Ressourcerne bliver ofte brugt på at producere eller arbejde med sin kerneydelse fremfor at udvikle, fordi virksomheden simpelthen ikke har kræfterne til det,” fortæller Anders M. Klöcker.

Spørger du ham, kan de danske fødevarevirksomheder altså godt glæde sig over Danmarks nye klyngeorganisation indenfor fødevare- og bioressourcebranchen!

 

Food & Bio Cluster Denmark har lige nu 250 medlemmer, 40 ansatte og en bestyrelse. Senior Vice President indenfor Product & Innovation hos Arla Foods Lars Visbech Sørensen er nyvalgt formand, og Anders M. Klöcker er bestyrelsesmedlem. Læs mere om Food & Bio Cluster Denmark på deres hjemmeside her.